There seems to have been a slight problem with the database.

Database error :

Link-ID == false, connect failed
mysql error:

mysql error number:

Date: Sunday 24th 2021f October 2021 04:52:42 PM
Script: http://www.autobanden-wereld.nl/home/mediam/domains/autobanden-wereld.nl/public_html/index.php
IP Address: 3.235.179.111There seems to have been a slight problem with the autofrm database.

Database error :

cannot use database autofrm
mysql error:

mysql error number:

Date: Sunday 24th 2021f October 2021 04:52:42 PM
Script: http://www.autobanden-wereld.nl/home/mediam/domains/autobanden-wereld.nl/public_html/index.php
IP Address: 3.235.179.111


Autobanden Wereld - Verzekering Overige Informatie

Auto Nieuws

Forum

Forum

Contact

Contact

Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

All-risk verzekering


De correcte Engelse naam is all-risks verzekering (met een "s"), maar in Nederland spreekt men meestal over een "all-risk verzekering".

BA


Verzekering Burgerlijke (of: Burgerrechtelijke) Aansprakelijkheid.

Beperkt casco


Aanvulling op de verplichte WA-verzekering. Dekt ook schade door specifieke, in de polis genoemde gebeurtenissen. Schade door bv. botsen of slippen wordt niet vergoed. Vaak geldt voor het casco-gedeelte een eigen risico

Beperkt casco


Bonus-malusstelsel Systeem van kortingen (bonus) en toeslagen (malus) op een basispremie, afhankelijk van het door de verzekerde opgebouwde aantal schadevrije jaren.

Dagwaarde


Het bedrag dat men thans zou moeten uitgeven om een gelijkwaardige auto (inclusief eventueel meeverzekerde accessoires) te kopen. Op de nieuwwaarde wordt (volgens een algemeen gangbare methode) een afschrijving toegepast om de dagwaarde te berekenen. De dagwaarde van de auto hoeft niet gelijk te zijn aan de verkoopwaarde: deze laatste is o.a. afhankelijk van het aantal gereden kilometers en de algehele staat van de auto.

Eigen risico


Deel van de schade dat voor rekening van de verzekerde blijft. Vaak geldt een eigen risico van Ä 136 per gebeurtenis.

Groene kaart


Internationaal geldig verzekeringsbewijs. Men is verplicht om deze mee te nemen indien men met de auto naar het buitenland gaat.

No-claimkorting


Korting (oplopend tot 80%) die de verzekerde binnen het bonus-malusstelsel krijgt indien hij of zij in voorgaande jaren geen schadeclaim heeft ingediend.

Old timer verzekering


Een oldtimerverzekering is, zoals de naam al aangeeft, een verzekering die wordt afgesloten voor een oldtimer: een auto met een zekere ouderdom (meestal 15 jaar, maar sommigen reserveren de term "oldtimer" voor auto's van 25 jaar of meer).

Opzegtermijn


Een autoverzekering wordt over het algemeen automatisch verlengd indien deze niet tijdig is opgezegd; bij de meeste verzekeraars geldt een opzegtermijn van drie maanden (voor de vervaldatum van het contract). Tussentijdse opzegging is meestal mogelijk indien de verzekeraar de premie of de voorwaarden in negatieve zin aanpast, of indien de verzekerde de auto verkoopt. (In het laatste geval kan sprake zijn van recht op premieteruggave voor de resterende periode.)

Royementsverklaring


OfficiŽle verklaring van de huidige verzekeraar waarmee een verzekerde de opgebouwde schadevrije jaren naar een nieuwe verzekeraar kan meenemen (overdragen). Wie geen geldige officiŽle royementsverklaring kan overleggen (bv. doordat hij of zij zojuist de eerste auto heeft gekocht), zal worden verzekerd op basis van nul schadevrije jaren.

Trede


Positie op de bonus-malusladder die aangeeft hoever de verzekerde is gevorderd bij het opbouwen van een "schadevrij verleden". Indien men in een bepaald jaar geen schade claimt, dan komt men het jaar daarna terecht op een hogere trede, waardoor men minder premie betaalt (d.w.z., de korting neemt toe). Claimt men wel, dan komt men het jaar erna juist terecht op een lagere trede. De daling gaat meestal veel sneller dan de stijging: wie een jaar schadevrij rijdt, bouwt daarmee een schadevrij jaar op, maar voor elke veroorzaakte schade verliest men bv. drie of vier jaar (het concrete aantal verschilt per verzekeraar).